Assegurances empreses

La nostra experiència i especialització ens permet oferir-li els serveis que actualment el mercat exigeix, tals com:

  • Assegurança de Responsabilitat Civil i Pòlissa de danys per a qualsevol tipus d'empresa i institució i la Cobertura per la Responsabilitat dels Administradors i Directius de les mateixes (D&O).
  • Assegurança Obligatòria per a Activitats Esportives i de Lleure, tant d'Accidents dels participants com de Responsabilitat Civil (R.C.) dels organismes públics o privats responsables de la seva organització.
  • Assegurança per a la Flota de Vehicles de l'empresa.
  • Assegurança especialitzada per empreses del sector nàutic.
  • Assegurances col·lectives d'Accidents i Vida - Risc, tant obligatòries com opcionals, per empreses i institucions.
  • Assegurances col·lectives de salut per als treballadors i directius de les empreses.